Rozmiar: 1412 bajtów     AktualnościAndrzej Szwejkowski - Ciechanowianinem 2013 Roku
 
Prezes Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jest tym samym tegorocznym laureatem nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
Wręczenie nagrody, którą jest statuetka z wawrzynu odbędzie się 25 stycznia 2014 roku, o godz. 10.00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, przy ul. Warszawskiej 61.
W programie uroczystości znajdą się: przedstawienie sylwetki Laureata, wręczenie nagrody, słowo Laureata i mini koncert.
 
Prezes Andrzej Szwejkowski to znany nie tylko w Ciechanowie społecznik i mecenas kultury, wspierający wiele instytucji i inicjatyw kulturalnych.
Swoją karierę związał z sektorem finansowym. Praktyczne umiejętności związane z pracą w bankowości spółdzielczej zdobył jako pracownik BGŻ w Ciechanowie. Nie bez znaczenia była również przygoda w zakresie szkolenia prezesów i głównych księgowych prawie wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Członkostwo w radzie nadzorczej SGB – Banku SA, radzie nadzorczej MACIF Życie TUW, Business Center Club, Mazowieckiej Izbie Gospodarczej czy Zarządzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej to kolejne płaszczyzny, na których realizuje swoje cele zawodowe.
 Interesują go zabytkowe auta i motocykle, sztuka i dobra książka.
 
Andrzej Szwejkowski ma swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia, w tym honorową odznakę „Za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej”, honorową odznakę Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej czy honorową odznakę im. F. Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”.
 
BTW
 
Historia wsi mazowieckiej zamknięta w miniaturach Kazimierza Bobińskiego
 
 
W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w sierpniu odbyła się promocja książki pana Kazimierza – „Tak żyli nasi przodkowie”, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mazowieckiej.
Publikacja jest opisem całej kolekcji, którą stworzył przez lata K. Bobiński.. – Świat, który uwiecznił w swoich miniaturach pan Kazimierz Bobiński, praktycznie już nie istnieje – napisał we wstępie do albumu  dr Tomasz Czerwiński. – Można się z nim zazwyczaj zapoznać już tylko w muzeach (…). Tutaj możemy oglądać miniony świat w miniaturze. Pan Kazimierz Bobiński potrafił swoje zdolności właściwie spożytkować, a ich owocami podzielił się z nami, za co winniśmy mu szczególny szacunek i uznanie.

Przekazana w 2000 r. do Muzeum Szlachty Mazowieckiej kolekcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, służy także do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół i przedszkolaków.
 
Pan Kazimierz Bobiński jest emerytowanym rzemieślnikiem z Ciechanowa – stolarzem i murarzem. Kolekcja miniatur rolniczych (ale nie tylko, bo pan Kazimierz zbudował także m.in. miniaturę ciechanowskiej Fary) narzędzi, sprzętów i budynków, którą stworzył jest imponująca i można ją oglądać w ciechanowskiej placówce.
 
BTW
Pamięci Ludwika Kmicica - Skrzyńskiego i ofiar II wojny światowej
 
 
1 września Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zaprasza na uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego generała brygady Ludwika Kmicica – Skrzyńskiego w 120. rocznicę jego urodzin. Uroczystość odbędzie się o godz. 15.00 na skwerku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 24 (obok zakładu optycznego A. Bayera).

Także w niedzielę 1 września obchodzona będzie 74. rocznica wybuchu II wojny światowej. O godz. 16.00 na Cmentarzu Komunalnym, przy Kwaterze Wojska Polskiego i Ofiar Terroru odprawiona zostanie msza św. polowa. Po apelu poległych, na mogiłach złożone zostaną kwiaty.
 
BTW
 
Uparty Mazur z nowym oznakowaniem
 
 
Dąb od ponad 800 lat jest niemym świadkiem wielu wydarzeń na Mazowszu. Drzewo ma ponad 8 metrów obwodu i ponad 25 metrów wysokości. Pamięta czasy sprowadzenia Krzyżaków do Polski i pierwszych najazdów tatarskich – dąb szypułkowy „Uparty Mazur” z Młocka.  - Zatrzymują się przy nim turyści, miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej wycieczek w to miejsce, które robi takie duże wrażenie – taką wyraził nadzieję Eugeniusz Sadowski - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej w Ciechanowie. A okazją do niedzielnego spotkania ( 23 czerwca 2013 r.) było przekazanie przez organizację nowej tabliczki oznaczającej ten bezcenny pomnik przyrody i nowego ogrodzenia wokół najstarszego dębu na północnym Mazowszu.
 
 
Przypomnijmy, że grupa mieszkańców z Młocka zwróciła się do Zarządu Towarzystwa o wykonanie nowego oznakowania tego ważnego dla lokalnej społeczności miejsca. Pierwsza tablica, zamontowana lata temu była już zniszczona. Obecna jest nowa, emaliowana i będzie służyć zwiedzającym przez następne dziesięciolecia.
 
Tym samym TMZC upamiętniło nie tylko zabytki historyczne i sakralne, ale również pomnik przyrody.
 
Całe przedsięwzięcie wykonane zostało wspólnymi siłami: członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej (prezesa Eugeniusza Sadowskiego  i wiceprezesa Bernarda Grzankowskiego), strażaków OSP z Młocka (prezesa Krzysztofa  Podleckiego) z inicjatywy sołtysa Młocka Karola Marcysiaka i przy finansowym wsparciu wójta gminy Ojrzeń Zdzisława Mierzejewskiego.
Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu nowego oznakowania i zabezpieczenia drzewa złożyli przedstawiciele gminy i miejscowi strażacy.
 
BTW
 
Pamięci Kazimierza Czajki i OSP w Lekowie
 
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej ufundowało w ostatnim czasie kolejne dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza z nich upamiętnia lekarza stomatologa, radnego, działacza społecznego niezwykle zasłużonego dla miasta Ciechanowa – Kazimierza Czajkę.  W niedzielę 16 czerwca 2013 roku, na domu przy ul. Zielona Ścieżka w Ciechanowie, w którym mieszkał, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej odsłoniło tablicę pamiątkową. Przyczynkiem do tej uroczystości była 30. rocznica śmierci lekarza Czajki.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poprzedziła msza św. w intencji ś.p. Kazimierza Czajki odprawiona w kościele w parafii pw. św. Tekli. W uroczystości uczestniczyła rodzina doktora Czajki, przedstawiciele TMZC, władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta.
 
Kazimierz Czajka urodził się w Baczkowie w powiecie łukowskim. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, w czasie wojny działał w ZWZ i AK. Po wyzwoleniu pracował i studiował stomatologię.
Do Ciechanowa przybył w 1950 roku. Pracował w ubezpieczalni społecznej oraz szkołach nr 1 i 2. Był radnym powiatowej RN oraz w MRN. Był inicjatorem i realizatorem wielu pomysłów, m.in. nowych obiektów służby zdrowia, remontów i adaptacji innych, sprowadzania aparatury na potrzeby służby zdrowia i adaptacji sprowadzanej aparatury.
Niepokoił się opieszałością budowy nowego szpitala w Ciechanowie i brakiem przypływu stomatologów na ziemię ciechanowską.
Doktor Czajka przez ostatnie 13 lat życia pracował w przychodni kolejowej. Podupadł jednak na zdrowiu. Zmarł przedwcześnie 15 czerwca 1983 roku.
 
 
Kolejna tablica pamiątkowa, ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej odsłonięta została 15 czerwca br. na strażnicy w Lekowie, z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.
Gościem uroczystości był prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych, były wicepremier i szef PSL Waldemar Pawlak. 
 
W obchodach uczestniczyli działacze TMZC, w tym prezes Eugeniusz Sadowski oraz wiceprezes Bernard Grzankowski,  wójt gminy Regimin Lech Zduńczyk, senator Jan Maria Jackowski, radna wojewódzka Wiesława Krawczyk, Waldemar Pawlak, nadbrygadier Bogdan Kołakowski, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, Józef Kaliński z delegatury Urzędu Marszałkowskiego oraz duża grupa strażaków ochotników z terenu tej gminy.
 
BTW
Wręczenie nagrody im. Franciszka Rajkowskiego
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej  zaprasza na wręczenie nagrody im. Franciszka Rajkowskiego Panu Zdzisławowi Moszczyńskiemu. Uroczystość odbędzie się 19 maja 2013 r.  (niedziela)  w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie - „Krzewni” – Domu Aleksandra Świętochowskiego.
 
W programie:
- otwarcie uroczystości,
- przedstawienie sylwetki Laureata,
- wręczenie nagrody,
- słowo Laureata,
- mini koncert w wykonaniu Orkiestry Strażackiej.
 
Zdzisław Moszczyński jest emerytowanym urzędnikiem państwowym, byłym wiceprezydentem Ciechanowa. Pełnił też funkcje w Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej, był organizatorem wielu imprez sportowych: „Wyścig dookoła Ciechanowa” i „Wyścig dookoła Mazowsza” oraz licznych spartakiad dla dzieci i młodzieży.
Najważniejszy obszar aktywności społecznej Pana Moszczyńskiego, to działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Doprowadził do odbudowy struktur tej najstarszej, nieprzerwanie działającej organizacji społecznej w mieście i przez trzydzieści lat pełnił funkcję jej prezesa. Orkiestra stanowi nieodłączny, ważny element kulturalnego pejzażu miasta.
 
Pan Zdzisłąw Moszczyński był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Znakiem Związku OSP im. R. Chomicza.
BTW
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zaprasza na obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
 
20 stycznia br. (niedziela), w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Klasztorku) odprawiona zostanie uroczysta msza św. o godz. 13.00, podczas której zostanie poświęcona tablica ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
 
Po zakończeniu niedzielnych uroczystości organizatorzy zapraszają do uczczenia pamięci Tomasza Kolbe, bohaterskiego dowódcy Powstania na Mazowszu i złożenia kwiatów pod jego pomnikiem na Skwerze Tajnej Organizacji Nauczania.
Na uroczystości zapraszają: Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Tekli w Ciechanowie i Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
 
BTW
Nowa tablica upamiętniająca zamordowanych patriotów zostanie odsłonięta na Ratuszu
 
Prezydent Miasta Ciechanów oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zapraszają na odsłonięcie tablicy upamiętniającej 50 polskich patriotów, zamordowanych przez Niemców na dziedzińcu Ratusza w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku w Ciechanowie.
 
Tablica, która już widniała na Ratuszu, została zdjęta na czas jego remontu. Obecnie została uzupełniona o kolejne nazwiska. W tej chwili znajduje się na niej 45 nazwisk zamordowanych bohaterów, 5 nazwisk jest nieznanych.
Uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie się 17 stycznia br. (czwartek) o godz. 12.00.
 
BTW
Uroczystość wręczenia nagrody im. Franciszka Rajkowskiego została odwołana
 
Pragniemy Państwa poinformować, że uroczystość wręczenia nagrody im. Franciszka Rajkowskiego Panu Zdzisławowi Moszczyńskiemu, która miała odbyć się w najbliższą sobotę 19 stycznia  o godz. 11.00  w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie została odwołana z przyczyn losowych.
 
BTW
Pamięci Stanisława Pazyry
 
 
Od 2011 r. Stanisław Pazyra, urodzony w Ciechanowie historyk, wydawca i badacz dziejów miast polskich ma swoją tablicę pamiątkową w rodzinnym mieście. Tablica pamiątkowa sygnowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe została umieszczona na ścianie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej   w Ciechanowie przy pl. Piłsudskiego, w tzw. ciechanowskiej „krzywej hali”.
 
Stanisław Pazyra urodził się w 1904 r., był absolwentem Gimnazjum Państwowego im. Z. Krasińskiego z 1925r. Po śmierci matki, korzystając ze stypendium Sejmiku Ciechanowskiego, ukończył historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Na macierzystej uczelni uzyskał także dyplom magistra filozofii oraz tytuł doktora w zakresie historii społecznej i gospodarczej, zostając jednocześnie członkiem Komisji Historycznej Lwowskiego Towarzystwa Naukowego im. Ossolińskich we Lwowie. Nieco później zostaje równocześnie pełnomocnikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej walczy na froncie w obronie Lwowa jako dowódca  batalionu 1 pułku piechoty legionowej. W czasie okupacji hitlerowskiej pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącego podziemnej Naczelnej Rady Księgarstwa Polskiego. Za swą działalność zostaje aresztowany, przebywa na Pawiaku, skąd zostaje uwolniony wskutek starań żony i przyjaciół zaledwie kilka dni przed transportem do Oświęcimia. Po zakończeniu wojny jako naczelny dyrektor organizuje Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, następnie Państwowe Wydawnictwo Naukowe, by w roku 1953 przejść do Polskiej Akademii Nauk. Tam sprawuje wiele odpowiedzialnych funkcji, otrzymuje stopień docenta, przewodniczy, różnym zespołom i sekcjom naukowym. Nominacji na profesora nie doczekał. Zmarł w toku prac naukowych 30 grudnia 1971 roku                                 w  Warszawie.
 Na dorobek naukowy doc. S. Pazyry składa się wiele publikacji książkowych, artykułów, studiów i prac badawczych sytuujących go w gronie wybitnych badaczy zafascynowanych historią Mazowsza i mazowieckich miast.
 
Rodzinnej ziemi poświęcił obszerną i znakomicie udokumentowaną monografię pt. „Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej”, wydaną  w 1976 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Swój ogromny i niezwykle cenny księgozbiór przekazał Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Ciechanowie, której był inicjatorem, opiekunem naukowym i dobrym duchem.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej w dowód uznania  i wdzięczności wydało w grudniu 1981r. w dziesiątą rocznicę śmierci „Wspomnienie o Stanisławie Pazyrze” spisane przez żonę Helenę Pazyrzynę, powielone obecnie z okazji czterdziestolecia śmierci i wmurowania tablicy  w miejscu, gdzie do dziś znajduje się jego księgozbiór, gdzie lubił przebywać  i pracować.
 
Na skromną uroczystość wmurowania tablicy przybyli członkowie TMZC i CTN, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, a także liczne grono ciechanowskich regionalistów. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie  Eugeniusz Sadowski – prezes TMZC, wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz   i Bernard Grzankowski – inicjator i jednocześnie fundator tablicy. Postać zmarłego przed 40-tu laty zasłużonego ciechanowianina przypomniał prezes CTN Aleksander Kociszewski, nie stroniąc od osobistych refleksji, wspomnień i anegdot przypomniał m.in. o uwięzieniu w okresie stalinizmu, co dla porucznika II Rzeczypospolitej i członka Polski Podziemnej musiało być niezwykłą traumą fizyczną i psychiczną.
 
Ale to co najistotniejsze i najważniejsze – myśl i dorobek naukowy Stanisława Pazyry – przetrwało. Ciechanowianie mogli to zobaczyć na okazjonalnej wystawie w bibliotece przygotowanej przez Mirosławę Lewandowską – Wołosz.  Uwagę największej ilości osób przyciągało pierwsze wydanie monografii Ciechanowa, od której wydania minęło już 35 lat, a także listy i pisma ze zbirów Stacji Naukowej MOBW. Znad bibliotecznych regałów spoglądał na gości z wysoka docent Stanisław Pazyra, jego portret umieszczono bowiem na stałe w głównej sali biblioteki. Nieodparcie przyciągają uwagę mądre oceny i życzliwy uśmiech. „Nie był typem  naukowca przy biurku” – wspominał jego uczeń i najbliższy współpracownik dr A. Kociszewski. Mimo tego wniósł do nauki ogromny wkład, porównywalny z dorobkiem innego wielkiego  Mazowszanina Władysława Smoleńskiego, pochodzącego z Grabieniec Małych. Znakomitemu historykowi, pisarzowi  i budzicielowi ducha narodowego w okresie niewoli TMZC ufundowało  w 1962r. tablicę pamiątkową umieszczoną w Szkole Podstawowej w Niedzborzu.
   /Informacje biograficzne pochodzą z artykułu A. Kociszewskiego: Docent dr Stanisław Pazyra” zamieszczonego w pierwszym numerze „Zapisków Ciechanowskich” z 1973 r. oraz z przytoczonych  w tekście „Wspomnień o Stanisławie Pazyrze” autorstwa Heleny Pazyrzyny/.
                            
M.A
BTW
TMZC ufundowało tablice pamiątkowe poświęcone Zygmuntowi Krasińskiemu
 
Z końcem roku 2012 zakończyły się obchody Roku Zygmunta Krasińskiego. Dla Ciechanowa i Opinogóry był to wyjątkowy rok, gdyż przypadałaby właśnie dwie okrągłe rocznice:  dwusetna urodzin Zygmunta Krasińskiego oraz stulecie istnienia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
 
Warto przypomnieć,  iż trzeci wieszcz  urodził się w Paryżu 19 lutego 1812 roku, zaś  wiek później w 1912 roku Włodzimierz Topoliński założył w Ciechanowie sześcioklasowe progimnazjum męskie, mieszczące się w budynku przy ulicy Warszawskiej. To z tej szkoły narodził się Krasiniak.
 W związku z obchodami, przez cały rok, zarówno w Ciechanowie, jak i Opinogórze oraz w Warszawie odbywało się wiele uroczystych spotkań, konferencji, przedstawień artystycznych. Składane też były kwiaty w miejscach związanych z wieszczem.
 
W obchody rocznic włączyło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, z inicjatywy którego 19 lutego 2012 r. w kościele farnym w Ciechanowie odsłonięto i poświęcono,  ufundowaną przez TMZC tablicę,  upamiętniającą dwusetną rocznicę urodzin poety.
Natomiast w czerwcu 2012 roku, podczas XIII Zjazdu Koleżeńskiego Absolwentów Krasiniaka, odsłonięta została tablica pamiątkowa w holu szkoły - ufundowana patronowi przez Bernarda Grzankowskiego – wiceprezesa TMZC.
 
BTW
Uroczyste obchody setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku
 
Uroczysta Sesja, poświęcona setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego odbyła się 3 listopada 2012 roku, w Sokołówku i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Sesję zainaugurowało o godz. 10.00 spotkanie pod obeliskiem w Parku Podworskim w Sokołówku, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Ciekawym akcentem tej części uroczystości  było złożenie Depozytu dla Potomnych i posadzenie Dębu Sokołowiaków.
Następnie w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się Sesja Naukowa, podczas której prelekcje wygłosili: doc. dr Aleksander Kociszewski –  „Ciechanów na przełomie XIX i XX w”;  dr Janusz Gmitruk –  „Sokołówek w panoramie ruchu ludowego”;  dyr Krzysztof Nuszkiewicz –  „Rys historyczny Jadwigi Dziubińskiej”.
Na zakończenie odbył się koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Gołotczyźnie i Golądkowie, z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie oraz Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”.
Organizatorami Sesji poświęconej setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku byli: dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Społeczny Komitet Przywracania Pamięci o Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego.
 Warto też dodać, że w Opinogórze doszło do podpisania porozumienia o współpracy między: Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Społecznym Komitetem Przywracania Pamięci o Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego i Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie.
BTW
Kolejne, marmurowe tabliczki, upamiętniające zasłużonych Ciechanowian zostaną umieszczone na grobach przed dniem Wszystkich Świętych
Zbliżają się dwa ważne święta - Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Tradycyjnie w tych dniach, odwiedzamy groby bliskich, myślimy i rozmawiamy o tych, co odeszli. W tym roku, podobnie jak w kilku poprzednich latach Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej przygotowało marmurowe tabliczki, które zostaną umieszczone na grobach osób zasłużonych dla ziemi ciechanowskiej.
Przygotowano 6 tabliczek, pięć na groby w Ciechanowie i jedną na grób Ewy i Jana Bieleckich (potomków Marii Konopnickiej i Franciszka Rajkowskiego), który znajduje się na Powązkach w Warszawie.
Przypomnijmy, że w 2011 roku, na grobach zainstalowanych zostało dwadzieścia sześć  takich imiennych, marmurowych tabliczek. Tabliczki o treści „ Śp.…….imię i nazwisko…..Zasłużony dla TMZC”, umieszczone zostały przed 1 listopada na grobowcach w Ciechanowie, Warszawie, Olsztynie i innych  miejscowościach.
W ciągu ostatnich kilku lat tabliczki z imieniem, nazwiskiem osoby, która znana była w Ciechanowie ze swojej działalności społecznej,  umieszczone zostały w 50-ciu miejscach. W ten sposób oddano hołd wielu zasłużonym Ciechanowianom.
Tabliczki ufundował Bernard Grzankowski, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, a całej akcji patronuje właśnie TMZC.
BTW
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej włączy się w obchody 100-lecia Kina w Ciechanowie
 
 
Przypadające w tym roku 100-lecie Kina, Ciechanowianie będą świętować w listopadzie. Kino, już z obrazem w nowoczesnej technice cyfrowej i trójwymiarowej, w ostatnich miesiącach zmieniło swoje oblicze.  W czasie jubileuszu planuje się zaprosić kinomanów na ciekawy tydzień filmowy i okolicznościową wystawę, będzie wydana też publikacja poświęcona stuletniej historii kina w Ciechanowie oraz odsłonięta tablica pamiątkowa w holu budynku. Tablicę ufunduje Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, włączając się w ten sposób w obchody jubileuszowe.
 
 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w związku z rocznicą 100-lecia  kina zaprasza na " TYDZIEŃ FILMOWY " - od 23 do 29 listopada 2012 roku:
 
 
23 XI; piątek, godz.16.00  - " AKADEMIA PANA KLEKSA ", gatunek:  Fantasy, Muzyczny, premiera: 30 stycznia 1984, produkcja: Polska, ZSRR, reżyseria: Krzysztof Gradowski, scenariusz: Krzysztof Gradowski;
23 XI; piątek, godz.19.00  - " CZY LUCYNA TO DZIEWCZYNA? ", gatunek: Komedia obycz. premiera: 19 września 1934, produkcja: Polska, reżyseria: Juliusz Gardan;
23 XI; piątek, godz. 20.30 - " BRZDĄC ", gatunek: Dramat, Komedia, Niemy, premiera: 21 stycznia 1921 r. produkcja: USA,  reżyseria: Charles Chaplin,  scenariusz: Charles Chaplin;
24 XI; sobota, godz.17.00 - " BESTIA ", Tytuł oryginalny: Kochanka apasza, reżyser: Aleksander Hertz, obsada: Pola Negri, Maria Dulęba, Witold Kuncewicz, Jan Pawłowski, Mia Mara, Zdjęcia: Witalis Korsak-Gołogowski, kraj produkcji: Polska, rok produkcji: 1916;
24 XI; sobota, godz.17.00 , " PINA " 3D, gatunek: Dokumentalny, Musical, premiera: 13 lutego 2011, produkcja: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, reżyseria: Wim Wenders, scenariusz: Wim Wenders;
25 XI; niedziela, godz. 16.00 - "BOLEK I LOLEK NA DZIKIM ZACHODZIE ",. gatunek: Animacja, Dla dzieci, premiera: 5 grudnia 1986 , produkcja: Polska, reżyseria: Stanisław Dulz, scenariusz: Adam Hajduk, Andrzej Orzechowski;
25 XI; niedziela, godz.17.30, - " WOŁGA, WOŁGA " , gatunek: Komedia, Musical, Romans, premiera:24 kwietnia 1938 r., produkcja: ZSRR reżyseria: Grigorij Aleksandrow, scenariusz: Grigorij Aleksandrow;
25 XI; niedziela, godz. 19.30, -" POPIÓŁ I DIAMENT ", gatunek: Dramat, Psychologiczny, Polityczny,  premiera: 3 października 1958 r., produkcja: Polska,  reżyseria: Andrzej Wajda, scenariusz: Andrzej Wajda, Jerzy Andrzejewski;
26 XI; poniedziałek, godz. 16.30, - " KRÓL MACIUŚ I", gatunek: Baśń, premiera: 8 kwietnia 1958, produkcja: Polska,   reżyseria: Wanda Jakubowska,  scenariusz: Wanda Jakubowska, Igor Newerly;
26 XI; poniedziałek, godz.18.00, " REJS ", gatunek: Komedia,  premiera: 1 grudnia 1970 r., produkcja: Polska, reżyseria: Marek Piwowski,  scenariusz: Marek Piwowski, Janusz Głowacki;
26 XI; poniedziałek, godz.19.30, - " GORĄCZKA ZŁOTA ", gatunek: Komedia, Niemy, premiera: 26 czerwca 1925 r. produkcja: USA, reżyseria: Charles Chaplin, scenariusz: Charles Chaplin;
27 XI; wtorek, godz.16.00  -" PODRÓŻ NA TAJEMNICZA WYSPĘ " 3D, gatunek: Familijny, Fantasy, Komedia, Przygodowy, premiera: 19 stycznia 2012 r., produkcja: USA, reżyseria: Brad Peyton, scenariusz: Brian Gunn, Mark Gunn;
27 XI; wtorek godz.18.00  -" RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE ", gatunek: Dramat, Fantasy, Kostiumowy, Poetycki, premiera: 9 lutego 1965 r., produkcja: Polska, reżyseria: Wojciech Has, scenariusz: Tadeusz Kwiatkowski;
27 XI; wtorek, godz.21.00 - " HAIR ", gatunek: Musical, premiera 14 marca 1979 r., produkcja: USA, RFN, reżyseria: Milos Forman, scenariusz: Michael Weller;
28 XI; środa, godz.16.30 - " MIŚ YOGI " 3D, gatunek: Animacja, Familijny, Komedia, premiera: 17 grudnia 2010 r. produkcja: Nowa Zelandia, USA, reżyseria: Eric Brevig, scenariusz: Joshua Sternin, Jeffrey Ventimili;
28 XI; środa, godz.18.00  - " WESELE " , czas trwania:, gatunek: Dramat, Kostiumowy, premiera: 9 stycznia 1973 r. produkcja: Polska, reżyseria: Andrzej Wajda, scenariusz: Andrzej Kijowski;
28 XI; środa, godz.20.00  - " ARTYSTA ", gatunek: Dramat, Komedia, Romans, Niemy, premiera: 11 maja 2011 r., produkcja: Belgia, Francja, reżyseria: Michel Hazanavicius, scenariusz: Michel Hazanavicius;
29 XI; czwartek, godz.16.30, - "HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI: CZ.II " 3D, gatunek: Familijny, Fantasy, Przygodowy, premiera: 13 czerwca 2011 r., produkcja: USA, Wielka Brytania, reżyseria: David Yates, scenariusz: Steve Kloves;
29 XI; czwartek, godz.19.00 -" KRÓTKI FILM O ZABIJANIU ",  gatunek: Dramat, Psychologiczny, premiera: 11 marca 1988 r., produkcja: Polska, reżyseria: Krzysztof Kieślowski, scenariusz: Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz. PO FILMIE SPOTKANIE Z MIROSŁAWEM BAKĄ / odtwórca głównej roli /;
29 XI; czwartek, godz.20.30 - " GNIEW TYTANÓW " 3D,  gatunek: Fantasy, Przygodowy, premiera: 28 marca 2012 r., produkcja: USA, reżyseria: Jonathan Liebesman, scenariusz: Dan Mazeau, David Johnson;
Zamówienia na seanse zbiorowe przyjmowane są telefonicznie bądź pisemnie tel./ fax 23 672 35 09.
 
BTW
Zmarł Jan Bielecki - prawnuk Marii Konopnickiej
7 sierpnia 2012 roku zmarł ostatni prawnuk Marii Konopnickiej - Jan Bielecki. Urodził  się w  1933 roku, mieszkał w Warszawie. Był  wnukiem zasłużonego dla Ciechanowa najmłodszego syna poetki   Jana Konopnickiego oraz Jadwigi Rajkowskiej - córki ciechanowskiego znanego lekarza, społecznika i pozytywisty Franciszka Rajkowskiego.
Jana Bieleckiego znaliśmy chociażby z wizyt w Ciechanowie, gdzie bywał mi.n. na dorocznym wręczeniu Nagrody im. Franciszka Rajkowskiego,  przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
Dwa lata temu – w 100-lecie śmierci poetki Marii Konopnickiej,  odsłaniał na budynku przy ul. 3 Maja (należącym niegdyś do zabudowań młyna) pamiątkową tablicę, poświęconą jego sławnej prababce. Tablica została  ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej  i Związek Literatów na Mazowszu.
Od 12 lat Jan Bielecki był prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, które powstało w Warszawie w 1958 roku.
Pogrzeb Jana Bieleckiego odbędzie się 20 sierpnia (poniedziałek). Rozpocznie się o godz. 13.00 mszą św. w kościele św. Boromeusza  na warszawskich Powązkach, gdzie również zostanie pochowany.

BTW
Zarząd TMZC zaprasza na spotkanie integracyjne do Gołotczyzny
Zarząd TMZC zaprasza wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa na spotkanie integracyjne w dniu 20 maja  (niedziela)  br.,  w godz. 10.00-17.00  na terenie parku Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i rozmów o działalności Towarzystwa w najbliższym okresie. Spotkanie odbędzie się w ramach corocznej imprezy „Kwiaty ogrodów”, stąd też czeka na Państwa wiele atrakcji i przeżyć artystycznych.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd TMZC
Tabliczki na grobach zasłużonych Ciechanowian
 
Dwadzieścia sześć imiennych, marmurowych tabliczek pojawiło się w 2011 roku na grobach zasłużonych Ciechanowian. Tabliczki o treści „ Ś.p…….imię i nazwisko…..Zasłużony dla TMZC”, umieszczone zostały przed 1 listopada na grobowcach w Ciechanowie, Warszawie, Olsztynie i innych  miejscowościach.
W ciągu ostatnich kilku lat tabliczki z imieniem, nazwiskiem osoby, która znana była w Ciechanowie ze swojej działalności społecznej,  umieszczone zostały w 50-ciu miejscach. W ten sposób oddano hołd wielu zasłużonym Ciechanowianom.
Tabliczki ufundował Bernard Grzankowski, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, a całej akcji patronuje właśnie Towarzystwo.
Jak zapowiadają działacze organizacji, w kolejnych latach podobne tabliczki zostaną ustawione na innych mogiłach Ciechanowian rozproszonych w różnych zakątkach kraju.
 
BTW
 
 
Mariusz Górski otrzyma nagrodę im. dr F. Rajkowskiego
 
9 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu TMZC w sprawie przyznania dorocznej nagrody im. dr Franciszka Rajkowskiego za rok 2011.
Spośród zgłoszonych kandydatur najwięcej głosów uzyskał Mariusz Górski, wieloletni działacz Towarzystwa, członek Zarządu Towarzystwa, a zawodowo przez wiele lat związany z ciechanowskim drukarstwem.
Przypomnijmy, iż jedną z pierwszych nagród im. F. Rajkowskiego (w 1982 roku) otrzymał jego ojciec Jerzy Stanisław Górski.
Wręczenie nagrody odbędzie się 21 stycznia 2012 roku w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, a tydzień później odbędzie się bal na cześć Laureata.
 
BTW
 
Żołnierze podziemia uczczeni w Gołyminie
 
11 listopada 2011 roku, w kościele parafialnym w Gołyminie wmurowana została tablica pamiątkowa, poświecona żołnierzom organizacji podziemnych, działających na terenie tej gminy w latach 1939-56.
Na tablicy widnieje napis: „W hołdzie mieszkańcom gminy Gołymin, poległym i zamordowanym w walkach o niepodległość Polski w latach 1939-1956. Żołnierze Obwodu Ciechanów AK i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej”.
Taka forma upamiętnienia poległych za niepodległość, jest inicjatywą Światowego Związku Armii Krajowej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.   Wmurowanie odbyło się podczas mszy św. w miejscowym kościele. Towarzystwo podczas uroczystości reprezentowali: prezes Eugeniusz Sadowski, wiceprezes Bernard Grzankowski i Andrzej Piotrowski.
BTW
 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZC
 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego podsumowano ostatnią kadencję Towarzystwa, wybrano nowe władze, dyskutowano o planach i zamierzeniach na najbliższe lata, odbyło się 26 lutego br. w Ciechanowie, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
Ostatnia kadencja TMZC trwała 3,5 roku i jak ocenił prezes Towarzystwa Eugeniusz Sadowski charakteryzowała się wieloma osiągnięciami.
 
Do najważniejszych z nich należało m.in.  ufundowanie ławeczki, poświęconej Robertowi Bartołdowi – nazywanemu ojcem ciechanowskiego regionalizmu. Ławeczka ustawiona została na deptaku w ulicy Warszawskiej, vis a vis siedziby Towarzystwa, gdzie postać najsłynniejszego ciechanowskiego regionalisty wita przechodniów.
Nie mniej ważnym wydarzeniem było ufundowanie, wspólnie ze Związkiem Literatów na Mazowszu tablicy (na ścianie ostatniego istniejącego budynku, należącego do zabudowań młyńskich Jana Konopnickiego), poświęconej związkom Marii Konopnickiej z ziemią ciechanowską- w setną rocznicę Jej śmieci. Odsłonięcia dokonał prawnuk pisarki Jan Bielecki. Jednocześnie w Ciechanowie uroczyście obchodzono rocznicę śmierci poetki, dając temu wyraz w programie Ciechanowskiej Jesieni Poezji.
 
Kolejna inicjatywa, to odsłonięcie tablicy (wspólna inicjatywa z Polskim Stronnictwem Ludowym), poświeconej Tomaszowi Klonowskiego, który przekazał swój majątek na rzecz powstania Szkół Rolniczych w Sokołówku  i dr Franciszkowi Rajkowskiemu, którzy był wykonawcą testamentu Klonowskiego. Tablica (trzecia z kolei) została odsłonięta 12 listopada 2009 roku, w setną rocznice powstania szkoły rolniczej w Sokołówku, w obecności potomka i głównego fundatora Andrzeja Klonowskiego i jego żony Marii.
 
W Lekowie, odpowiadając na apel mieszkańców, ufundowano tabliczkę poświęconą Adasiowi Rzewuskiemu, 16-letniemu żołnierzowi Armii Krajowej, który został ranny w potyczce pod Lekowem. Zmarł na pobliskim posterunku nie ujawniając nazwisk swoich towarzyszy przesłuchującym go Niemcom. Tabliczka została umieszczona na dębie, rosnącym nieopodal miejsca, gdzie odbyła się strzelanina.
 
W Ciechanowie powstała nowa ulica, która otrzymała imię Tadeusza Wyrzykowskiego. Nazwa została nadana także w wyniku poparcia  TMZC. Tadeusz Wyrzykowski był adwokatem, żołnierzem podziemia, prezesem TMZC przez 4 kolejne kadencje w latach 1959-1971.
 
Towarzystwo wspiera  rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich. W 2007 roku powołany został w Obywatelski Komitet Wspierania Odbudowy Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, pod kierunkiem Andrzeja Piotrowskiego, pełnomocnika Zarządu TMZC. Dzięki dofinansowaniu projektu rewitalizacji Zamku, rozpoczęły się prace, które mają zmienić oblicze warowni.
 
 
Nie tylko rzeczy materialne wspiera Towarzystwo. Jednym z głównych działań jest wpieranie ludzi zajmujących się regionalizmem. W ostatniej kadencji 5 osób otrzymało Laur Ciechanowski i Nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego:
2007 r.  Teresa Kaczorowska
2007 r.  Eugeniusz Sadowski -  Nagroda Jubileuszowa z okazji 50-lecia TMZC 
2008 r.  Józef Malinowski
2009 r.  Zygmunt Blankiewicz
2010 r.  Barbara Bielasta.
 
 
TMZC pomagało przy wydaniu trzech książek:
- Tomasza Czerwińskiego  - pt: „Pożywienie ludności wiejskiej na Mazowszu u schyłku XIX i w XX wieku”, praca habilitacyjna autora,
- Alfreda Borkowskiego pt: „Miejscowości powiatu ciechanowskiego-wybrane informacje”, mówiąca o pochodzeniu nazw miejscowości powiatu ciechanowskiego,
- Ewy Stangrodzkiej - „Siedem Łez”,  tomik poezji.
 
Towarzystwo jest obecne w wielu przedsięwzięciach podejmowanych na terenie miasta i powiatu.
Wraz z odsłonięciem Ławeczki Bartołda wydany został kolejny 50. numer pisma „5 rzek” – wrzesień-grudzień 2010 rok.
 
Celem Towarzystwa na najbliższe lata jest włączenie się w przybliżenie postaci Bolesława Biegasa, wybitnego rzeźbiarza, pochodzącego w pobliskiego Koziczyna. Przywrócona zostanie pamięć o Tomaszu Kolbe- dowódcy powstania styczniowego, który zginął pod Rydzewem.
 - Ta kadencja należała do pracowitych, ale najbardziej pracowitą   była kadencja poprzednia, kiedy obchodziliśmy 50-lecie TMZC – stwierdził podczas Walnego Zgromadzenia prezes E. Sadowski.
 
 Miłym akcentem były gratulacje dla ks. prałata Ludomira Kokosińskiego, który nie tak dawno otrzymał tytuł infułata.
 
 
 Na lutowym spotkaniu ogłoszono, że Członkami Honorowymi TMZC zostali:
Barbara Piasecka
Mariusz Górski
i Andrzej Piotrowski.
Jest to druga w kolejności forma uhonorowania za pracę na rzecz Towarzystwa, zaraz po Nagrodzie im. F. Rajkowskiego.
W tej chwili TMZC liczy 345 osób. Na przestrzeni ostatnich trzech lat przyjęto 31 nowych członków. Zmarło 19 członków TMZC.
 
 
Plany na nową kadencje:
- Wspomaganie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w dziele rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich,
- Przywrócenie pamięci o Sokołówku, pamięci o Tomaszu  Klonowskim, Franciszku Rajkowskim i Reginie Zienkiewicz – postaciach związanych z powstaniem Szkół Rolniczych w Sokołówku,
- Przygotowanie „Kalendarium Dziejów Ciechanowa”,
- Włączenie się w obchody Roku Marii Curie-Skłodowskiej.
 
 
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano nowe władze Towarzystwa i Komisję Rewizyjną.
W skład nowego Zarządu weszli: Eugeniusz Sadowski (prezes TMZC), Józef Malinowski i Bernard Grzankowski (zastępcy prezesa), Barbara Piasecka (skarbnik), Maciej Adamkiewicz (sekretarz) oraz członkowie - Hanna Długoszewska-Nadratowska, ks. Ludomir Kokosiński, Mariusz Górski, Ewa Stangrodzka, Adam Krzemiński, Tomasz Falęcki, Jan Korzybski, Marek Zalewski i Andrzej Szwejkowski,  Waldemar Rybak – prezes oddziału TMZC w Warszawie, Aleksander Kociszewski – prezes Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego. Nowymi członkami w Zarządzie Towarzystwa zostali: Artur Woźniak, Maria Klonowska, Zofia Fabisiak i Krzysztof Kacprzak. W wyniku głosowania Zarząd Towarzystwa zwiększył się o dwoje członków.
 
 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Rzepliński – przewodniczący, Andrzej Piotrowski – wiceprzewodniczący, Zofia Brzezińska – sekretarz oraz członkowie Stefan Leśniewski, Jan Niesiobędzki, Mirosław Kalinowski, Lech Barbarski i Marek Gąsiorowski.
 
 
 BTW
Barbara Bielasta laureatką nagrody im. Franciszka Rajkowskiego za 2010 rok

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej podjął decyzję o przyznaniu dorocznej,  prestiżowej ciechanowskiej nagrody, przyznawanej za działalność społeczną w mieście. Za 2010 rok  tytuł Ciechanowianina Roku w dziedzinie kultury otrzyma Barbara Bielasta. Wręczenie statuetki, potwierdzającej przyznany tytuł odbyło się 22 stycznia 2011 roku w Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
 
Tegoroczna Laureatka - Barbara Bielasta jest rodowitą Ciechanowianką. Od początku pracy zawodowej jest związana z bibliotekarstwem, najpierw z Biblioteką Wojewódzką,  dzisiaj Powiatową Biblioteką Publiczną, obecnie jest kierownikiem Biblioteki Regionalnej, skupiającej zbiory  regionalne.
Barbara Bielasta zainicjowała odbywające się cyklicznie spotkania z cyklu „Z bibliotecznej półki”. Poświęcone są one literackim rocznicom bądź wydarzeniom, ale także promocjom książek. Zwykle obejmują prelekcję, prezentację zbiorów związanych z tematem i tematyczną „wystawkę”. Mają stałych sympatyków, których wciąż przybywa. Obecnie z inicjatywy Barbary Bielastej organizowane są spotkania z dziedziny genealogii, gdzie pomoc i wiedzę uzyskać mogą ludzie szukający swoich korzeni i tworzący drzewa genealogiczne. Jest autorką sześciu tomów Bibliografii Województwa Ciechanowskiego i autorką dwóch książek: "Szulmierz i okolice" i "Cyprysińscy na Mazowszu".
BTW
Ciechanowianie uczcili Marię Konopnicką w setną rocznicę Jej śmierci
 
Tablica pamiątkowa poświęcona Marii Konopnickiej odsłonięta została 6 października w Ciechanowie, na budynku u stóp farskiej góry. Pamięć poetki, związanej z Ciechanowem uczczono także wydaniem dwóch książek „Ciechanowskich Zeszytów Literackich  nr 12 pt. ”Nie rzucim ziemi….” oraz książki  Teresy Kaczorowskiej pt. „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska „.  W tym roku przypada bowim setna rocznica śmierci poetki. 
Obchody połączone zostały z tegoroczną Ciechanowską Jesienią Poezji, imprezą kulturalną która odbywa się w miescie od 15 lat. Zainaugurowały ją spotkania autorskie w szkołach i uczelniach oraz  równolegle warsztaty  poetyckie. Główne obchody  100-lecia śmierci Marii Konopnickiej miały miejsce w Kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztuki. Złożyły się na nie:   promocja dwóch wspomnianych wcześniej książek,  poświęconych Marii Konopnickiej, prelekcje dyrektorów Muzeów M. Konopnickiej:  Żarnowcu - Pawła  Bukowskiego, Ewy Gryguc - z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Jana Bieleckiego -  prawnuka poetki, ciekawy i dobrze przygotowany program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 3 im.  M.  Konopnickiej w Ciechanowie. Do tego należy dopisać wystawę bibliograficzną M. Konopnickiej, przygotowaną przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie.
Następnie wszyscy uczestnicy przeszli też do pobliskiego parku i złożyli kwiaty pod  pomnikiem poetki  w Parku im.  M. Konopnickiej w Ciechanowie, później miały miejsce odwiedziny dworku w Przedwojewie, należącego niegdyś do Jana Konopnickiego.
Na uroczystej promocji książek poświęconych Marii Konopnickiej obecny był nie tylko prawnuk poetki, ale również znany ciechanowianin Jerzy Hieronim Olszewski, który znał osobiście Jana Konopnickiego oraz posiada dużą wiedze na temat wizyt Marii w Ciechanowie i jej charytatywnej działalności w naszym mieście oraz związków swoich rodzin Lenców i Olszewskich z pisarką i jej synem.  Warto dodać, że Pan Jerzy udzielił na ten temat obszernego wywiadu Barbarze Tokarskiej-Wójciak, który to tekst zawarty jest w 12. Wydaniu Zeszytów Literackich.
Ważnym punktem pierwszego dnia uroczystych obchodów 100 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej pisarce, ufundowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Związek Literatów na Mazowszu. Tablica znalazła swoje miejsce na budynku, u podnóża farskiej góry, który niegdyś należał do zabudowań młyńskich Jana Konopnickiego-syna poetki. Budynek, znany mieszkańcom z wąskiego boku, został na tę okoliczność odremontowany przez miasto. Odsłonięcia tablicy dokonał prawnuk Marii Konopnickiej Jan Bielecki.
BTW
Robert Bartołd uhonorowany Ławeczką na ciechanowskim deptaku

3 września 2010 roku był w Ciechanowie świętem miłośników miasta i regionu. Tego dnia odsłonięta została „Ławeczka Roberta Bartołda”, poświęcona wybitnemu ciechanowskiemu regionaliście, przewodnikowi i miłośnikowi Ciechanowa. Zaprojektował ją ciechanowski artysta Marek Zalewski, a jej odsłonięcia dokonali córka Elżbieta Ogonowska i przyjaciel bohatera Jan Korzybski.
Siedzący na ławeczce, wykonanej z brązu, Robert Bartołd wita mieszkańców i turystów przechodzących ulicą Warszawską. Można na niej przysiąść, odpocząć. Ławeczka stanęła na deptaku vis a vis siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, głównego organizatora przedsięwzięcia.
Pomysł odsłonięcia ławeczki dojrzewał od wielu lat. Wybór osoby, uhonorowanej tą formą nie był trudny. Jednogłośnie zdecydowano, że będzie to Robert Bartołd. Był bowiem postacią znaną i bardzo związaną w miastem. Pisał w  „Głosie Ciechanowa” – 1954-1957, później w „5 Rzekach” – 1957-1968 – będąc członkiem kolegium redakcyjnego tego pisma. Był autorem „Przewodnika po Ziemi Ciechanowskiej”, wielu folderów turystycznych, społecznym opiekunem zabytków, przewodnikiem turystycznym. Współtworzył Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Ligę Ochrony Przyrody, Mazowieckie Towarzystwo Kultury. Posiadał bogaty księgozbiór, który po jego śmierci zasilił zbiory regionalne. Został zapamiętany jako osoba niezwykle życzliwa, ciepła i oddana sprawom miasta.
W 1981 roku Robert Bartołd otrzymał najwyższe wyróżnienie, przyznawane przez TMZC - nagrodę im. dr Franciszka Rajkowskiego, co łączy się z tytułem „Ciechanowianina Roku w dziedzinie kultury”. Imię Roberta Bartołda, który zmarł w 1996 roku,  przyjął ciechanowski oddział PTTK, jego imię nosi też jedna z ciechanowskich ulic w dzielnicy Kargoszyn.
W ceremonii odsłonięcia ławeczki wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, TMZC, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, licznie przybyła rodzina, mieszkańcy grodu, młodzież, media oraz sponsorzy, którzy chętnie wsparli realizację pomysłu. Krótkie przemówienia wygłosili Eugeniusz Sadowski  - wicestarosta, prezes TMZC  oraz Waldemar Wardziński – prezydent miasta. Przedsięwzięcie kosztowało 50 tys. zł.
W związku z odsłonięciem ławeczki, ukazał się 50. numer pisma „5 Rzek”. Niegdyś było to pismo społeczno – kulturalne. Pismo było wydawano przez 11 lat, aż do 1968 roku. W tym roku pismo wznowiono i ukazał się okrągły, 50. numer gazety, poświęcony wydarzeniu, jakim było odsłonięcie ławeczki. 
                                                                                                                                                                           BTW
Zygmunt Blankiewicz Laureatem Nagrody im. F. Rajkowskiego za rok 2009

W sobotę 23 stycznia 2010 roku, wręczona została doroczna nagroda im. dr Franciszka Rajkowskiego. Jej Laureatem za rok 2009 został Zygmunt Blankiewicz. Miejscem uroczystości wręczenia nagrody od lat są piękne sale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
W programie uroczystości, znalazły się:
- otwarcie
- przedstawienie sylwetki Laureata
- wręczenie nagrody
- słowo Laureata
- mini koncert.
Nagrodę przyznaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Jest nią statuetka z brązu w kształcie wawrzynu. Z nagrodą wiąże się także tytuł „Ciechanowianina roku w dziedzinie kultury”. Statuetkę wręczają członkowie Zarządu Towarzystwa.
Mowę laudacyjną, poświęconą życiu i dokonaniom Laureata wygłosił dr Aleksander Kociszewski.
W uroczystości wzięli udział: rodzina Laureata, znajomi i przyjaciele, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, administracji rządowej, działacze Towarzystwa, mieszkańcy Ciechanowa.
Tradycją jest także, iż w uroczystości biorą udział potomkowie rodziny dr Rajkowskiego. W tym roku do Ciechanowa przyjechały prawnuki lekarza i społecznika Jan Bielecki i Ewa Zienkiewicz.
 
Kim jest tegoroczny Laureat Nagrody?
 
Zygmunt Blankiewicz urodził się w 1919 rok w Barakach Chotumskich k/Ciechanowa w rodzinie rolniczej. Szkołę średnią ukończył przed wojną w stolicy, a w 1957 roku na Politechnice Warszawskiej uzyskał tytuł inżyniera budownictwa sanitarnego. Okres okupacji niemieckiej spędził w Ciechanowie, podejmując działalność konspiracyjną. Działał w Polskim Obozie Narodowo -Syndykalistycznym, potem w Związku Walki Zbrojnej, do którego wstąpił w maju 1941 r. przyjmując pseudonim „Żmuda”. Zajmował się kolportowaniem podziemnej prasy. W połowie 1942 roku ZWZ przemianowano na Armię Krajową. Dowództwo AK powierzyło „Żmudzie” funkcję wywiadowcy.
Po wojnie Z. Blankiewicz razem ze wspólnikami prowadził prywatne przedsiębiorstwo, zajmujące się instalacjami sanitarnymi, handlem i transportem. W 1950 roku został powołany na kierownika Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Ciechanowie. Dyrektorem ciechanowskich Wodociągów był nieprzerwanie aż do odejścia na emeryturę w 1980 roku. W ciągu 30 lat przedsiębiorstwo 7-krotnie zajmowało I miejsce w kraju we współzawodnictwie pracy, zbudowało też dwa domy mieszkalne dla swoich pracowników.
W okresie aktywności zawodowej Zygmunt Blankiewicz udzielał się też społecznie, a na emeryturze pracy społecznej poświęcał już cały czas wolny. W marcu 1990 roku został sekretarzem ciechanowskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a następnie jego prezesem. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK. Staraniem Z. Blankiewicza w mieście i powiecie zostały umieszczone tablice upamiętniające zmagania Polaków z hitlerowskim okupantem. Wiszą dziś w kościele farnym i kościele św. Piotra w Ciechanowie, w kościołach w Zeńboku, Lekowie, Sulerzyżu i Glinojecku oraz na cmentarzu w Grudusku.
Z. Blankiewicz brał też czynny udział w budowie pomnika żołnierzy AK i NSZ, straconych w lecie gołockim oraz symbolicznego grobu – pomnika żołnierza AK i Sybiraka na cmentarzu przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie. Na maj 2010 r. zaplanowane jest odsłonięcie pomnika „Żołnierza Wojska Polskiego i Żołnierza Armii Krajowej”, który stanie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Ciechanowie. Pomysłodawcą i organizatorem budowy obelisku jest również     Z. Blankiewicz.
 Aby przybliżyć młodemu pokoleniu czyn zbrojny AK oraz miejsca historycznych zdarzeń, położonych na Ziemi Ciechanowskiej Z. Blankiewicz zainicjował rajdy rowerowe „Szlakiem pamięci narodowej”, odbywające się jesienią od 10 lat. Brał czynny udział w zorganizowaniu sesji naukowo-historycznych, a w szkołach wygłaszał pogadanki na temat okresu konspiracji.
Za swoją pracę otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty oraz Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal „Pro Memoria”, awansowano go tez do stopnia porucznika rezerwy Wojska Polskiego.
BTWRozmiar: 667 bajtów

Rozmiar: 1998 bajtów :: statut :: geneza :: dokonania :: zamierzenia na 2004 rok :: zarząd :: komisja rewizyjna :: laureaci nagrody franciszka rajkowskiego :: aktualności :: księga gości :: kontakt :: logowanie :: Rozmiar: 1988 bajtów
Rozmiar: 4693 bajtów Rozmiar: 6615 bajtów Rozmiar: 3059 bajtów